IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL
Student Congress Presidents

1992/1993 Farouk Hadeed
1993/1994 Ola Ayaso
1994/1995 Mohamed Darwish AlTattan
1995/1996 Mohamed Adel Fakhro
1996/1997 Mashaal AlBayat
1997/1998 Noor AlHamar
1998/1999 Tareq Saleh
1999/2000 Mohamed Ahmed Fakhro
2000/2001 Reem Ahmadi
2001/2002 Tala Saleh
2002/2003 Abdulla Rashed Isa
2003/2004 Bassam Darwish AlTattan
2004/2005 Hassan Mahmoud
2005/2006 Aysha AlMoayyed
2006/2007 Faisal Rashed Isa
2007/2008 Moayyed AlMoayyed
2008/2009 Eshaq Eshaq
2009/2010 Abdulla Mhamood
2010 /2011 Hala Hashemi
2011/2012 Ahmed Awadhi
2012/3013 Yacoub Hamar
2013/2014 Fahed AlJaber
2014/2015 Alya AlMulla
2015/2016 Noor Abdulla
2016/2017 Fahad AlKhaja
2017/2018 Alia Buachala
2018/2019 Yasmeen Nooreddine
2019/2020 Lulwa Al Khaja
2020/2021 Maya Bseisu
2021/2022 Shareefa Kanoo
2022/2023 Abdulrahman Rafeea
2023/2024 Fahad Almuqla

Close
Close

IKNS In Motion

Close

Teaching and Learning at IKNS

Close

Finding my schedule on PowerSchool and my class links on Schoology

Close

KG & Elementary Activities

Close

MYP Presentations & Activities

Close

IKNS in Photos

Privacy Policy Cookie Policy About Us
Copyright © 2023. IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL
All rights Reserved